м.Київ, вул. Зоологічна, 3 |
(044) 483 73 65

Руденька Катерина Леонідівна

Руденька Катерина Леонідівна, науковий співробітник, кандидат медичнх наук, лікар вищої категорії

Стаж роботи: 8 років.

Освіта: Закінчила у 2009 р.  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З вересня 2013 року зарахована на посаду наукового співробітника відділу ЛОР-патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», де і працює по теперішній час.

В 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення впливу нейротрофічних факторів ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості».

У 2010 р. зайняла 1 місце на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів, присвячений Дню Науки в Україні.  У 2017 р. стала переможцем конкурсу молодих вчених-отоларингологів України ІІ ступеню. У 2018р. завоювала 1 місце на Всеукраїнському конкурсі молодих вчених у сфері медицини «Нагорода Sanofi молодим науковцям за дослідження в медицині».

Практична діяльність

Пройдено курси та отримано сертифікати по аудіології (2011 р.), курси мікрохірургії вуха і отонейрохірургії (2013 р.), сертифікат на проведення кохлеарної імплантації у хворих з сенсоневральною глухотою фірми Oticon (2019 р.), а також на постановку слухових імплантів кісткової провідності Baha (Cochlea) (2017 р.), пройдено майстер–клас по стовбурно-мозговій імплантації (MED-EL) (2019 р.).

Терапевтичне лікування хворих з різноманітною патологією ЛОР-органів.

Хірургічні втручання:

– на структурах лімфоглоткового кільця (аденоїдні вегетації, піднебінні мигдалики);

– в порожнині носа (викривлення переділки носа, хронічні та гіпертрофічні риніти) та приносових пазухах;

– при патологічних станах середнього та внутрішнього вуха (хронічні гнійні середні отити з/без холестеатоми, секреторні/ адгезивні отити, кохлеарна імплантація (Oticon), слухові імпланти кісткової провідності (Baha (Cochlea);

– пластична хірургія при вроджених вадах вушної раковини (відстовбурченність, вушні привіски та нориці).