м.Київ, вул. Зоологічна, 3 |
(044) 483 73 65

Вінничук Павло Васильович

Вінничук Павло Васильович

Провідний науковий співробітник,

кандидат медичних наук

Освіта: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Стаж роботи  42 роки.

Наукова діяльність: Захист кандидатської дисертації на тему «Лечение больных с хроническими ринитами лазерным излучением» (1988 р.). Опубліковано більше 85 наукових робіт. Участь та доповіді на науково-практичних конференціях/з’їздах оториноларингологів України. Відвідування та удосконалення наукових та професійних навиків на міжнародних симпозіумах, зїздах та мастер-класах.

Практична діяльність:

Надання всіх видів ургентної ЛОР-допомоги.

Консервативне лікування хворих з різноманітною патологією ЛОР-органів.

Хірургічні втручання:

– при патологічних станах середнього та внутрішнього вуха (хронічні гнійні середні отити з/без холестеатоми, секреторні/ адгезивні отити, тимпанопластика, кохлеарна імплантація (Cochlea, MED-El, Advanced Bionics, Oticon), слухові імпланти кісткової провідності (Baha (Cochlea), Vibrant Soundbridge (MED-EL);

– пластична хірургія при вроджених та набутих вадах носа (горбовидна та сідловидна деформації, сколіоз та дермоїдні кісти спинки носа), зовнішнього слухового приходу (атрезія, субстеноз) та вушної раковини (відстовбурченність, анотія, мікротія, вушні привіски та нориці);

– в порожнині носа (викривлення переділки носа, хронічні та гіпертрофічні риніти) та приносових пазухах (ендоскопічне втручання на гайморових, етмоїдальних, фронтальних та сфеноїдальної пазухах);

– хірургічні втручання при доброякісних та злоякісних пухлинах ЛОР-органів;

– при захворюваннях гортані (папіломатоз та мембрани гортані);

– на структурах лімфоглоткового кільця (аденоїдні вегетації, язиковий та піднебінні мигдалики).