м.Київ, вул. Зоологічна, 3 |
(044) 483 73 65

ГІПЕРТРОФІЯ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ

При гіпертрофії піднебінних мигдаликів найчастіше проводять
хірургічні втручання по їх зменшенню, рідше виконують тонзилектомію. Відомі різні способи зменшення величини мигдаликів при яких видаляють частину піднебінного мигдалика зі збереженням капсули:
тонзилотомія, субтотальна/інтракапсулярна/часткова тонзилектомія, радіочастотно-індукована термотерапія та тонзилоабляція.

Тонзилотомія — операція, при якій видаляються тільки медіальнічастини мигдаликів. При цьому завжди зберігається капсула мигдалика. Дане хірургічне втручання передбачає розсікання добре перфузованої лімфатичної тканини, а решта крипт повинні залишатися відкритими в сторону ротоглотки. Активна лімфатична тканина, з вторинними фолікулами та криптами, залишається в мигдаликових ямках з обох сторін.

Субтотальна/інтракапсулярна/часткова тонзилектомія — операція, при якій здійснюється покрокова резекція мікродебрідером тканини мигдалика з медіальної до латеральної частини. При цьому видаляють 90% об’єму мигдалика та залишають тонку смужку тканини мигдалика на внутрішній поверхні капсули мигдалика. Рішення про масштаб резекції приймає оперуючий хірург в залежності від
свого досвіду.
Радіочастотно-індукована термотерапія та тонзилоабляція —
метод передбачає подачу за допомогою перемінного електричного струму радіочастотних хвиль (мегагерци) безпосередньо через електроди в тканину мигдаликів в кількох місцях. Під дією високої температури клітини відмирають, більш глибокі тканини мигдаликів і капсула при цьому залишаються не ушкодженими. Ушкодження клітин, що виникають в тканинах мигдаликів, призводять до зморщування тканини мигдаликів і, в подальшому, до зменшення їх об’єму.
Показами до термотерапії більшість авторів описує гіпертрофію мигдаликів. Жодна тканина при цьому не видаляється.
За даними літератури перевагами часткового видалення мигдаликів порівняно з тонзилектомією є менша тривалість хірургічного втручання та інтраопераційна кровотеча, відновлення нормального функціонування піднебінних мигдаликів, менша інтенсивність болю
після операції.
При тонзилотомії використовують різні хірургічні інструменти,
такі як тонзилотом, лазер, радіочастотний пристрій, ножиці, монополярна голка тощо.
З наведених даних видно, що на сьогоднішній день існує багато методів хірургічного лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів.
Одні з них успішно використовуються в клініці, інші потребують удосконалення та більш детального вивчення. Недоліком всіх варіантів тонзилотомії є те, що під час операції, як правило, спостерігається кровотеча, а після операції має місце велика ранова поверхня, яка загоюється вторинним натягом.
У дитячому відділенні ЛОР інституту проводиться оперативне лікування дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів та з хронічним тонзилітом. Операція виконується під загальним знеболюванням (ендотрахеальний наркоз) з використаням традиційної методики та прибору для високочастотної радіохірургії.

Тривалість знаходження в стаціонарі одна доба.  Післяопераційна реабілітація  чотирнадцять днів.